Phân khu S6 The Origami gồm 5 tòa căn hộ: S6.01 – S6.02 – S6.03 – S6.05 – S6.06.

Mặt bằng tổng thể phân khu S6 The Origami

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S6.01 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s6-01-the-origami/

Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.01

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S6.02 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s6-02-the-origami/

Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.02

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S6.03 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s6-03-the-origami/

Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.03

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S6.05 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s6-05-the-origami/

Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.05

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S6.06 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s6-06-the-origami/

Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.06

Phòng kinh doanh Vinhomes Grand Park:

Website: https://vinhomesgrandpark.co/

Hotline: 0901.88.22.66