Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.03

Phân khu S6 The Origami gồm 5 tòa căn hộ: S6.01 – S6.02 – S6.03 – S6.05 – S6.06.

Mặt bằng tổng thể phân khu S6 The Origami

Phòng kinh doanh Vinhomes Grand Park:

Website: https://vinhomesgrandpark.co/

Hotline: 0901.88.22.66