Phân khu S9 The Origami gồm 3 tòa căn hộ: S9.01 – S9.02 – S9.03

Mặt bằng phân khu S9 The Origami

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S9.01 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s9-01-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S9.02 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s9-02-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S9.03 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s9-03-the-origami/

Phòng kinh doanh Vinhomes Grand Park:

Website: https://vinhomesgrandpark.co/

Hotline: 0901.88.22.66