Phân khu S8 The Origami gồm 3 tòa căn hộ: S8.01 – S8.02 – S8.03

Vị trí mặt bằng phân khu S7 The Origami

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S8.01 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s8-01-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S8.02 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s8-02-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA 87.03 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s8-03-the-origami/

Phòng kinh doanh Vinhomes Grand Park:

Website: https://vinhomesgrandpark.co/

Hotline: 0901.88.22.66