Phân khu S7 The Origami gồm 4 tòa căn hộ: S7.01 – S7.02 – S7.03 – S6.05

Vị trí mặt bằng phân khu S7 The Origami

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S7.01 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s7-01-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S7.02 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s7-02-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S7.03 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s7-03-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S7.05 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s7-05-the-origami/

Phòng kinh doanh Vinhomes Grand Park:

Website: https://vinhomesgrandpark.co/

Hotline: 0901.88.22.66