Phân khu S10 The Origami gồm 6 tòa căn hộ: S10.01 – S10.02 – S10.03 – S10.05 – S10.06 – S10.07

MẶT BẰNG PHU KHU S10 THE ORIGAMI

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S10.01 ->  https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s10-01-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S10.02 ->  https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s10-02-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S10.03 -> https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s10-03-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S10.05 ->  https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s10-05-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S10.06 ->  https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s10-06-the-origami/

XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG TÒA S10.07 ->  https://vinhomesgrandpark.co/mat-bang-toa-s10-07-the-origami/

Phòng kinh doanh Vinhomes Grand Park:

Website: https://vinhomesgrandpark.co/

Hotline: 0901.88.22.66