Vinhomes Sapphire 3 (S3) thuộc Phân khu The RainBow gồm 17 toà căn hộ, nằm trong quần thể 4 phân khu căn hộ chính tại Vinhome Grand Park