Vinhomes Sapphire 2 (S2) thuộc Phân khu The RainBow gồm 17 toà căn hộ, nằm trong quần thể 4 phân khu căn hộ chính tại Vinhome Grand Park